• به امید اون روز که ما وارد بشسیم یکهی از بچه هارو آنلاین ببینیم
    مهدی امانی یه ساعتی برا بچه ها بزار ترجیحا شب ها اگه کسی وارد میشه تو این ساعت باشه . یه ساعت قرار .
    و در آن ساعت قرار. …..

    • سلام
      ان شاالله چند روز دیگه که کاراش تموم شد بچه ها همیشه هستند 🙂

Leave a Comment