تصویر پروفایل

شیخ رجبعلی خیاط

 • گروه عمومی
 • ۶ سال, ماه ۵ قبل
 • ۳۲

  نوشته‌ها

 • ۱۳

  اعضاء

 • همه حرف ها سر آن بت بزرگ است که در درون توست

  تصویر پروفایلتصویر پروفایلتصویر پروفایل پسندیده‌اند
  ۱ Comment
 • مقام حوان نجار

  تصویر پروفایل پسندیده‌اند
  ۲ Comments
  • جناب شیخ رجبعلی فرموده بود:
   جوانی نجار با دوچرخه برای نجاری در خانه ها می رفت تا مردم به زحمت نیفتند.وقتی به رحمت خدا رفت در عالم معنا به من گفتند:شیخ رجبعلی!آن جوان نجار که از دنیا رفت شیعه بود ولی تو هنوز به مقام شیعه بودن نرسیده ای!تو مومن هستی!
   (البته ایشان بعدها به مقام شیعه بودن هم رسید.)
   منبع:کتاب بهترین شاگرد شیخ

  • ببخشید عنوان مقام جوان نجار بود.

 • هر کجا باشید سر سفره ی من هستید.

  ۱ Comment
  • یکی از شاگردان مرحوم شیخ رجبعلی نقل می کند که:جناب شیخ با رفقایش به مشهد رفته بود و به دوستانش گفته بود :بخورید که مهمان آقا هستیم.بعد,آقا امام رضا ع را در غالم مکاشفه دیده بود که فرموده بودند:شیخ رجبعلی چه گفتی؟هر کجا باشید بر سر سفره من هستید.

 • یکی از شاگردان شیخ می گوید:روزی کفش جناب شیخ رجبعلی را می دزدند و شیخ می خواهد بداند که سبب آن چیست؟در عالم معنا به وی می گویند:
  تو بریده های پارچه ای که برای مردم می دوزی در کفشت قرار
  داده بودی!
  (با اینکه آن بریده ها ارزشی نداشته اما شخصی مانند شیخ رجبعلی بر آن محاسبه می شود.)
  منبع:کتاب بهترین شاگرد شیخ

  تصویر پروفایل پسندیده‌اند
 • بارگذاری نوشته‌های بیشتر