اطلاعات شخصی

نام

مهدی امانی

مقطع تحصیلی
دانشگاه

دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز

امتیاز

Current balance۱۴۷۰
رنک و مدال
امتیاز کاربری ۱۴۷۰ / امتیاز
بیش فعال

مدال‌ها

درباره من

مهدی امانی

رسانه

گروه‌ها