تصویر پروفایل

شادی رفائیOffline

  • ارتباط تصویری

ما متأسفانه آنقدر جهان بینی‌مان کوچک است که تمام عاشورا تازه از روز تاسوعا شروع می‌شود و بعد از ظهر فردا هم تمام می‌شود و بعد دیگر خبری نیست. در تاریخ تا روز چهلم که باز اربعین است و شله‌ای و بعد قضیه تمام شده است تا سال بعد...

Please wait...
امتیاز کاربری ۶۹ / امتیاز
نیمه فعال

مدال‌ها

رسانه

دوستان