اردوی قم جمکران (خواهران _ تابستان 1395)

1 thought on “اردوی قم جمکران (خواهران _ تابستان 1395)
 • .یڪ سلام از راه دور
  و یڪ جواب ازسوے یار
  وتمام دلخوشیہایم اینست
  یڪ سلام از راه نزدیڪ
  و زیارت نامه اے..
  السَّلامُ عَلَیْکَ یاثارَاللَّه
  ِوَابْنَ ثارِه وَالْوِتْرَ الْموتُور
  #یامهدی

Leave a Comment