جهان آرا

تجدید میثاق با شهدا

امسال هم مانند سال های پیش برنامه تجدید میثاق با شهدا در گلزار شهدا . پنج شنبه ۷ مهرماه سالروز شهید جهان آرا

برنامه افطاری پایگاه

برنامه افطاری پایگاه شهید جهان آرا که هر ساله بر گزار می شود امسال در تاریخ ۲۷ رمضان از ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد .