زیارتی

اردوی سیاحتی زیارتی جنوب کشور ۹۲

امسال نیز مانند سنوات گذشته اردوی سیاحتی زیارتی جنوب کشور برگزار می شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر بسیج دانشکده واقع در طبقه دوم دانشکده مراجعه و یا با شماره ۶۶۴۶۵۴۸۶ تماس حاصل نمایید .

ی

سفر یک روزه قم جمکران رمضان ۹۱

 

 

 

 

 

 

 

 

سفر یک روزه قم جمکران روز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه الی چهار شنبه ۱۱ مرداد ماه

برای ثبت نام به دفتر بسیج دانشکده مراجعه نمایید .

اردوی مشهد (ویژه برادران )

امسال هم همانند سال های پیش اردوی مشهد خواهیم داشت .

زمان حرکت : پنج شنبه شب ۱۲ آبان

زمان بازگشت : دوشنبه شب ۱۶ آبان

برنامه های اردو از قبیل :

استخر موج های آبی

شهربازی مشهد

بازدید علمی

برنامه روز عرفه در حرم مطهر امام رضا (ع)

و…

برای ثبت نام به دفتر بسیج برادران واقع در طبقه دوم مراجعه نمایید .