سفر یک روزه قم جمکران رمضان ۹۱

 

 

 

 

 

 

 

 

سفر یک روزه قم جمکران روز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه الی چهار شنبه ۱۱ مرداد ماه

برای ثبت نام به دفتر بسیج دانشکده مراجعه نمایید .

سفر یک روزه قم جمکران

سفر یک روزه قم جمکران روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه الی چهار شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه

برای ثبت نام به دفتر بسیج مراجعه نمایید .

اردوی زیارتی قم جمکران

اردوی زیارتی قم جمکران سه شنبه ۲۵ مرداد – حرکت ساعت ۱۴:۳۰ از دانشکده – زمان بازگشت بعد از نماز صبح روز چهارشنبه